Instituto vykdomi projektai

1. Europos Komisijos finansuojamas projektas ,,Naujasis bendradarbiavimo ir bendravimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“ (Užsakovas - Asociacija Europos judėjimas Lietuvoje).

 

2. Grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymas
(Užsakovas - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM).