2014 - 2016  m. instituto įvykdyti projektai

1. Projektas „Sėkmingo verslo receptai: „Inoverslas – Marijampolės regionas“
(Užsakovas - Lietuvos pramonininkų konfederacija).  Suteikta 400 mokymų-konsultacijų Kazlų Rūdos savivaldybės, Vilkaviškio savivaldybės ir Šakių savivaldybės įmonėms verslo modelių, rinkodaros, komunikacijos, informavimo klausimais.

 

2. Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina) studentų vizitų programa
(Partneriai – Vilniaus pramonės ir verslo asociacija ir UAB Tarptautinė teisės ir verslo kolegija). Surengti 6 vizitai.

 

3. Projektas ,,Profesinių kompetencijų plėtra”
(Partneriai – bendrojo lavinimo mokyklos, UAB Tarptautinė teisės ir verslo kolegija, Vilniaus pramonės ir verslo asociacija). 

 

4. Projektas ,,Mažų ir labai mažų įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“
(Užsakovas -  UAB „Netvision SDC“). Organizuoti 7 specialieji mokymai (IKT) įmonės darbuotojams.

 

5. Projektas ,,Pakeliui į Lietuvą: Pamokos bendruomenėse“
(Užsakovas - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM). Organizuoti intensyvūs lietuvių kalbos mokymo kursai bei sociokultūriniai-pažintiniai renginiai.

 

6. Grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymas
(Užsakovas - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM).