Siūlomi kvalifikacijos tobulinimo renginiai

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos:

 1.  Ugdymo proceso kaita - mokymosi kultūros kūrimas mokykloje;
 2. Mokymosi bendradarbiaujant ir vertinimo svarba aktyviam mokinių mokymuisi pamokoje;
 3. Mokėjimo mokytis klasėje kultūros kūrimas;
 4. Antrosios kartos saityno technologijos mokykloje;
 5. Efektyvus bendravimas su mokinio šeima;
 6. Advento laikotarpio amatai ir papročiai;
 7. Gabių mokinių ugdymo(si) gairės;
 8. Mokytojo profesinių įgūdžių dimensijos ir vaidmenys;
 9. Kaip mokytojams išvengti ,,perdegimo" sindromo?;
 10. Paauglių netinkamo elgesio korekcija;
 11. Profesinis orientavimas mokytojo darbe;
 12. Vertinimas mokymuisi ir mokymosi vertinimas;
 13. Standartizuotų ir mokykloje pasirengtų testų efektyvus panaudojimas mokytojo ir mokyklos lygmenyse;
 14. Problemų, susijusių su mokinių mokymosi motyvacijos trūkumu, sprendimas;
 15. Mokėjimo mokytis kompetencija ir praktiniai jos ugdymo būdai;
 16. Kūrybiškumo ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymas;
 17. Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo dermė;
 18. Inovatyvus ir integralus fizikos mokymas pagrindinėse ir gimnazinėse klasėse;
 19. Sėkminga pamoka;
 20. Kaip pamokoje ne mokyti, o išmokyti?
 21. Kartų dialogas. Z karta.

 

Kursai:

 1. Anglų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbų kursai. Lygiai: A1; A2; B1; B2; C1, C2. Trukmė: 40; 80; 120 akad. val.
 2. Lietuvių (valstybinės) kalbos kursai. Lygiai: A2 (I kategorija); B1 (II kategorija); B2 (III kategorija). Trukmė: 48 akad. val.

 

Jei nerandate Jums aktualios mokymų programos, kreipkitės į mus ir mes mokymų programą parengsime ir pritaikysime pagal konkrečius Jūsų poreikius. Pasirinkta programa vyks Jums patogiu metu ir patogioje vietoje.

Pasiteiravimui: el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba tel. +370 687 96175.

 

Išankstinė registracija: Registracija į renginius