VšĮ Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas kviečia profesiškai tobulėti pedagogus ir kitų sričių specialistus, dirbančius ugdymo institucijose.

Siūlome įvairias akredituotas kvalifikacijos tobulinimo programas:

 • Ugdymo proceso kaita - mokymosi kultūros kūrimas mokykloje;
 • Mokymosi bendradarbiaujant ir vertinimo svarba aktyviam mokinių mokymuisi pamokoje;
 • Mokėjimo mokytis klasėje kultūros kūrimas;
 • Antrosios kartos saityno technologijos mokykloje;
 • Efektyvus bendravimas su mokinio šeima;
 • Advento laikotarpio amatai ir papročiai;
 • Gabių mokinių ugdymo(si) gairės;
 • Mokytojo profesinių įgūdžių dimensijos ir vaidmenys;
 • Kaip mokytojams išvengti ,,perdegimo" sindromo?
 • Paauglių netinkamo elgesio korekcija;
 • Profesinis orientavimas mokytojo darbe;
 • Vertinimas mokymuisi ir mokymosi vertinimas;
 • Standartizuotų ir mokykloje pasirengtų testų efektyvus panaudojimas mokytojo ir mokyklos lygmenyse;
 • Problemų, susijusių su mokinių mokymosi motyvacijos trūkumu, sprendimas;
 • Mokėjimo mokytis kompetencija ir praktiniai jos ugdymo būdai;
 • Kūrybiškumo ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymas;
 • Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo dermė;
 • Inovatyvus ir integralus fizikos mokymas pagrindinėse ir gimnazinėse klasėse;
 • Kitos.

 

Jei nerandate Jums aktualios mokymų programos, kreipkitės į mus - mes parengsime ir įgyvendinsime mokymus pagal Jūsų pageidavimus!

Siekdami geriausių rezultatų, mokymo programas parengiame ir pritaikome pagal konkrečius Jūsų poreikius.

Pasirinkta programa vyks Jums patogiu metu ir patogioje vietoje.

Mokyklos užsakymu galime parengti edukacines programas Lietuvoje ir užsienyje.

Organizuojame konferencijas bei kitus metodinius renginius.

Vykdome programas, skirtas dalykinių kompetencijų tobulinimui.

Mokyklai pageidaujant galime organizuoti užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir kt.) kursus mokyklos bendruomenei.

Organizuojame lietuvių (valstybinės) kalbos kursus pagal kategorijas: Pusiaukelė (1 kategorija), Slenksčio (2 kategorija), Aukštumos (3 kategorija).

 

Baigusiems programą dalyviams teisės aktų nustatyta tvarka išduodami kvalifikacijos tobulinimo  pažymėjimai.

 

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba telefonu +370 687 96175.